دانلود نرم افزار های معماری

 • دانلود وی ری

  دانلود وی ری برای مکس 2009 تا 2018

  رایگان.
  دانلود وی ری برای تمام ورژن های تری دی مکس سازنده: از مجموعه Chaos Group این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • تبدیل ورژن اتوکد

  دانلود نرم افزار تبدیل ورژن اتوکد – دانلود dwgConvert

  رایگان.
  نرم افزار تبدیل ورژن اتوکد dwgConvert حجم فایل: 11MB این مجموعه رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایکان مجموعه واقع است.
 • مایا 2018

  دانلود مایا 2018

  رایگان.
  نرم افزار Maya 2018 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: 1,8GB حجم آپدیت 1: 316MB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • مایا 2016

  دانلود مایا 2016

  رایگان.
  نرم افزار مایا 2016 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: 1,1GB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • مایا 2014

  دانلود مایا 2014

  رایگان.
  نرم افزار Maya 2014 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: ۲,1GB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • لومیون 6

  دانلود لومیون 6

  رایگان.
  نرم افزار Lumion Pro v6 سازنده: از مجموعه Act-3D B.V. حجم نسخه ۶۴ بیت: 6,5GB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • لومیون 5

  دانلود لومیون 5

  رایگان.
  نرم افزار Lumion Pro v5.0 سازنده: از مجموعه Act-3D B.V. حجم نسخه ۶۴ بیت: 5,9GB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • رویت 2016

  دانلود رویت 2016

  رایگان.
  نرم افزار Revit 2016 سازنده : Autodesk Inc حجم نسخه ۶۴ بیت: 5,1GB این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • تری دی مکس 2018

  دانلود تری دی مکس 2018

  رایگان.
  نرم افزار 3dsmax 2018 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: ۳,۳GB  این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • تری دی مکس 2017

  دانلود تری دی مکس 2017

  رایگان.
  نرم افزار 3dsmax 2017 x64 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: 3,3GB  این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • تری دی مکس 2016

  دانلود تری دی مکس 2016

  رایگان.
  نرم افزار 3dsmax 2016 سازنده :از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: ۳,6GB  این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
 • تری دی مکس 2015

  دانلود تری دی مکس 2015

  رایگان.
  نرم افزار 3dsmax 2015 سازنده: از مجموعه Autodesk حجم نسخه ۶۴ بیت: 3,3GB  این نرم افزار رایگان است و لینک دانلود در قسمت توضیحات و یا دانلود رایگان مجموعه واقع است.
نمایش در هر صفحه :